Memurlar seçim öncesi çözüm bekliyor

Cem YILDIRIM/ANKARA

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, memurların bekleyen sorunları ile ilgili açıklamalarda bulundu ve seçim öncesi bekleyen sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi.

“Kamu çalışanları ve emeklileri yaşadıkları sorunların çözümünü bekliyor. Aileleri ile birlikte yaklaşık 20 milyonluk bir kitleyi oluşturan memur ve emeklilerin sorunları görülmeli, çözümler hayata geçirilmelidir” diyen Öğretici memurların taleplerini şu şekilde sıraladı:

EN DÜŞÜK MAAŞ YOKSULLUK SINIRINA ÇIKARILMALI

– Yıllardır yapılan toplu sözleşmelerde verilen artışlar günü geldiğinde TÜİK enflasyonunun dahi altında kalmıştır. TÜİK enflasyonunun çarşıdaki, pazardaki fiyatlarla uyuşmaması nedeniyle verilen artışlar gerçek artışların yanında çok az kalmış ve sabit gelirlilerin alım gücü azalmıştır.

– Ortalama memur maaşının açlık sınırına yakın olduğu günümüzde kamudaki adalet terazisi de şaşmış, aynı kategoriye girebilecek farklı meslek gruplarının ücretleri arasında da uçuruma neden olmuştur. Bu haksızlıkları giderebilmek için en düşük maaş yoksulluk sınırına getirilmeli, kamuda maaş dengesizliği giderilmelidir.

İKRAMİYE MEMURLARA DA VERİLMELİDİR

– Kamuda çalışan işçilere 1956 tarihinden beri 6772 sayılı Yasa uyarınca Cumhurbaşkanlığı Kararları ile her yıl yarım aylıkları tutarında 4 adet ilave tediye (ikramiye) ödenmektedir. 2018’de yapılan düzenleme ile de tüm emekliler bayramda ikramiye almaktadır. Bu durumda kamuda ikramiye almayan tek kesim memurlardır. Devletin çalışanlar arasında ayrım yapmaması gerekmektedir. Bu nedenlerle kamudaki tüm işçilerin aldığı, tüm emeklilerin aldığı ikramiyeden memurlar da yararlanmalıdır.

EK GÖSTERGE ADALETSİZLİĞİNE SON

– Kamuoyunda 3600 ek gösterge sorunu olarak bilinen katsayı ve ek gösterge adaletsizliğine çözüm bulmak amacıyla yapılan düzenleme başta yönetici konumundaki şeflerimiz olmak üzere birçok kamu görevlisini saf dışında bırakmıştır. Çözümü çok basit olan yeni yapılacak düzenleme ile birlikte 1. dereceye düşen tüm kamu çalışanları 3600 ek göstergeden yararlanmalıdır.

YARDIMCI HİZMETLER SINIFI KALDIRILMALIDIR

– Taşeron işçilerinin kadroya geçirilmelerinden sonra özellikle anlamı kalmamış olan, zaten tamamına yakını lise, ön lisans ve lisans eğitimini tamamlamış olan yardımcı hizmetler sınıfı personelinin bu sınıf kaldırılarak eğitim durumlarına uygun memur kadrolarına geçirilmesi sağlanmalıdır.

VERGİ MAĞDURİYETİNE SON VERİLMELİ

– Kamu çalışanlarının almış oldukları ücretlerden zaten yüzde 15 vergi kesilirken yılın ilerleyen aylarında vergi dilimi nedeniyle kesilen oranlar artarak verilmiş olan artış fazlasıyla geri alınmaktadır. Vergi dilimi nedeniyle yılın başında alınan maaş ile yılın sonunda alınan birbirini tutmamakta ve her ay azalmaktadır. Tüm kamu görevlilerini kapsayan vergi dilimi mağduriyetine, vergi oranının yüzde 15’te sabitlenmesi ile son verilmelidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir