DEM Parti, Emeklilerin Maaşları ve Yaşam Koşulları İçin Araştırma Komisyonu Kurulmasını İstiyor

DEM Parti, emeklilerin maaşları ve yaşam koşullarıyla ilgili sorunlara çözüm üretilmesi amacıyla TBMM Başkanlığı’na Meclis Araştırma önergesi verdi. DEM Parti’nin önergesinde, “İnsan yaşamının huzura, esenliğe, sosyal desteğe en çok ihtiyaç duyduğu bu evresinde iktidarın, milyonlarca emekliyi açlığa, yoksulluğa, sefalete, dışlanmaya, yalnızlığa ve mutsuzluğa terk eden politikalarına karşı insana yaraşır, onurlu bir yaşam için TBMM’nin bu sorunlara yanıt üretmesi, emeklilerin haklı taleplerinin yanında durmak amacıyla bir araştırma komisyonu kurması elzemdir” denildi.

DEM Parti, emekli maaşları ve emeklilerin sorunlarına çözüm üretilmesi amacıyla TBMM’ye Meclis Araştırması önergesi verdi. DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli imzasıyla verilen önergede “Emeklilerin haklı taleplerinin yanında durmak amacıyla bir araştırma komisyonu kurması elzemdir” denildi.

DEM Parti’nin Meclis Araştırma önergesinin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“2008 YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİREN 5510 SAYILI YASA İLE EMEKLİLİĞE ERİŞİM HAKKI ZORLAŞMIŞ, EMEKLİ AYLIKLARI DÜŞMEYE BAŞLAMIŞTIR”

“Emeklilik hem çalışmaya bağlı bir hak hem de çalışma hakkının devamı niteliğindedir. Tam da bu sebeple emeklilerin sorunları çalışma hayatı ve sorunlarının önemli bir parçasıdır. Ömürlerinin verimli zamanlarını çalışarak geçirmiş olan vatandaşların emekliliklerini huzur ve refah içinde geçirmeleri sağlamak devletin asli temel yükümlülüklerindendir. Ancak günümüzde emeklilerin büyük bir kısmı asgari ücretin dahi çok altında bir ücretle, açlık sınırının da altında, zorlu yaşam koşullarında yaşamaya mahkum edilmişlerdir. Emekli maaşlarına yapılan zamlar yüksek enflasyon ve derinleşen ekonomik kriz karşısında bir anlam ifade etmemektedir.  Emekliler 2000’li yılların başından itibaren hak kayıpları yaşamaya devam etmektedirler. Bu mağduriyetlerin temel kaynağı ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’dur. 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı yasa ile emekliliğe erişim hakkı zorlaşmış, emeklilik yaşı yükseltilmiş, emekli aylığı elde etme koşulları değişmiş ve emekli aylıkları düşmeye başlamıştır.

“YÜZDE 42,6 ORANI İLE EMEKLİLERİN ENFLASYONA EZDİRİLMEMESİ İFADESİNE TOPLUMUN HİÇBİR KESİMİNİN İNANMADIĞI BİLİNMEKTEDİR”

Geçen hafta, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanacak maaş zammı oranı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından yüzde 42,6 olarak açıklanırken en düşük emekli maaşı alay edercesine 10 bin TL’ye çıkarılmıştır. Bu zam, çarşı pazardaki gerçek rakamları, temel ihtiyaçlardaki fahiş fiyat artışlarını görmezden gelen, artık hiçbir güvenilirliği kalmamış TÜİK rakamlarına dayanılarak yapılmıştır. TÜİK tarafından yüzde 37,6 olarak açıklanan altı aylık enflasyon rakamlarına yüzde 5’lik refah payı eklenerek ulaşılan yüzde 42,6 oranı ile emeklilerin enflasyona ezdirilmemesi bir de üstüne refahtan pay almış olacakları ifadesine toplumun hiçbir kesiminin inanmadığı bilinmektedir.

“EMEKLİLERE YAPILAN ZAMLAR, EMEKLİ MAAŞLARINI YOKSULLUK SINIRININ ÇOK ALTINDA KALMASINA SEBEP OLMUŞTUR”

2023 yıllık enflasyon oranı TÜİK tarafından yüzde 64,77 olarak açıklanırken iktidardan bağımsız akademisyenler, bilim insanları ve ekonomi uzmanlarından oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından yüzde 127,21 olarak hesaplanmıştır. Enflasyonun bu kadar yükseldiği günümüzde asgari ücret 17 bin TL, açlık sınırı 15 bin TL, yoksulluk sınırı 47 bin TL olarak hesaplanmıştır. Bu sebeple emeklilere yapılan zamlar emekli maaşlarını yoksulluk sınırının çok altında, kahir ekseriyeti ise asgari ücret ve yoksulluk sınırının altında kalmasına sebep olmuştur. Ne var ki, emekliler için açlık ve yoksulluk dışında hiçbir şey vadetmeyen bu tabloya rağmen iktidar, bu yılı ironik bir şekilde ‘Emekliler Yılı’ ilan etti.

“EMEKLİLERİN HAKLI TALEPLERİNİN YANINDA DURMAK AMACIYLA BİR ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURMASI ELZEMDİR”

İnsan yaşamının huzura, esenliğe, sosyal desteğe en çok ihtiyaç duyduğu bu evresinde iktidarın, milyonlarca emekliyi açlığa, yoksulluğa, sefalete, dışlanmaya, yalnızlığa ve mutsuzluğa terk eden politikalarına karşı insana yaraşır, onurlu bir yaşam için TBMM’nin bu sorunlara yanıt üretmesi, emeklilerin haklı taleplerinin yanında durmak amacıyla bir araştırma komisyonu kurması elzemdir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x