BDDK, bankaların sermaye yeterliliği ölçümünde döviz kurunu değiştirdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankaların sermaye yeterliliği ölçümünde kredi riskine esas tutar hesaplamasında 1 Ocak 2024’ten itibaren 26 Haziran 2023 döviz kurunun kullanılacağını duyurdu.

BDDK’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bankaların sahip oldukları menkul kıymetlerden, 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Menkul Değerler” portföyünde yer alanların net değerleme farklarının negatif olması durumunda, bu farkların 5 Eylül 2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca hesaplanacak ve sermaye yeterliliği oranı için kullanılacak öz kaynak tutarında dikkate alınmama imkanı tanınmasına, 1 Ocak 2024 tarihinden sonra edinilen “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Menkul Değerler” için anılan yönetmeliğin mevcut hükümlerinin uygulanmasına devam edilmesine karar verildi.

Açıklamaya göre ayrıca, 31 Ocak 2023 tarihli ve 10496 sayılı Kurul Kararında belirtilen, 23 Ekim 2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca kredi riskine esas tutar hesaplamasında, parasal varlıklar ile parasal olmayan varlıklardan, tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki kalemler dışında kalanların Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca değerlenmiş tutarları ve ilgili özel karşılık tutarları hesaplanırken 30 Aralık 2022 tarihine ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz alış kurunun kullanılabilmesine yönelik uygulamanın, aksi yönde bir Kurul Kararı alınıncaya kadar, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere; 26 Haziran 2023 tarihine ait Merkez Bankası döviz alış kurunun kullanılması suretiyle devam ettirilmesi kararlaştırıldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x